wz
                           Sportovní fórum Herní fórum  Procyonletenky  parfémy      foto úprava  Poker

 

TOPlist

 

   Hypo kalkul.

Numerologie

BMI

Software

Themes free

Melodie

Obrázky

 

 

Novinkysms bránaZdarma SlužbyTelefonyT-MobileO2VodafoneU:fonFórum

 

 

 

 

                                                                                      Numerologie

NázevÚdajSuma
{1} Jmeno a prijmeni:
(Maminka Tatinkova) bez diakritiky
...
{2} Datum narozeni:
(22.12.1987 i s teckami)
...
{3} Pro rok:
(2005)
Údaje: Jméno musí být jméno na rodném nebo křestním listu a nesmí to být zkratka nebo přezdívka.

A {2} Životní dráha (přirozené sklony, schopnosti, postoje)
Životní dráha (součet data narození) je nejdůležitější číslo. Představuje kdo jsme a naše vrozné vlastnosti, které budeme mít celý život a naše životní postoje. Je to nezměnitelná čast naší osobnosti. Toto číslo se vypočítá z data narozenin, například 29. prosince 1984:
Písmena jména se ohodnotí, bez diakritiky podle tabulky.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

*Spočítejte všechny jednotlivé číslice v datu narození: 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 4 = 36.
*Spočítejte jednotlivé číslice výsledku: 3 + 6 = 9. Toto se může opakovat několikrát, až docílíte výsledku od 1 do 9 nebo 11 nebo 22.

Kromě výše uvedeného čísla životní dráhy, jednotlivá čísla měsíce, dne a roku mají také své poučení. Číslo měsíce ovládá náš život od narození do věku kolem 28 let. Potom nás ovládá číslo dne do věku přiblizně 56 let. Pak ponaučení čísla roku trvá do konce života. 
1. Životním cílem č. 1 je dosáhnou nezávislost. Dosáhne toho ve dvou fázích. Nejprve se musí naučit stát na svých vlastních nohou a potom se musí naučit zujmout vedoucí roli. Jednotlivec v tomto čísle musí překonat okolnosti, ve kterých je snadné záviset na ostatních.
2. Tato povaha je velmi citlivá s přirozeným smyslem pro spravedlnost. Je to taktní a zdvořilý člověk, který může být poněkud pasivní a obvykle nemá nadání pro soutěživou činnost nebo obchodní podnikání.
3. Životním cílem č. 3 je najít sebevyjádření, tvořivost a společenství. Často má nadání pro umění, nebo nějaké řemeslo. Je to optimistický, veselý a společenský člověk.
4. Číslo 4 je důvěryhodná a praktická povaha - pilíř společnosti. Jeho životním cílem je naučit se poslouchat pokyny a splnit je s oddaností a vytrvalostí. Je to v podstatě povaha v živlu země.
5. Životní dráha č. 5 je obvykle všestranná, dobrodružná a novotářská. Tento člověk vyhledává odpovědi na obvyklé životní otázky. Má nadání pro povolání, ve kterém má styk s lidmi a nemá rád jednotvárnou práci.
6. Toto je povaha, která má vyvinutý smysl pro povinnost a zodpovědnost. Je to idealistický člověk, který potřebuje být užitečný. Dosahuje vedoucí role v životě tím, že bere zodpovědnost za všechno.
7. Číslo 7 je klidumilovný a milující člověk, který je poněkud rezervovaný a myslitelský. Potřebuje samotu a může trpět na náladovost.
8. Tato životní dráha vede k ocenění materiáního úspěchu. Je to nezávislá, soutěživá a důrazná povaha, která touží po společenském postavení. Má nadání pro obchodní podnikání.
9. Životní dráha čísla 9 vytváří povahu, která je velmi soucitná, dobrosrdečná a štědrá. Je to důvěryhodný a snášenlivý člověk. Přestože nemá zájem o materiální úspěch, často dosáhne zasloužené odměny.
11. Číslo 11 je mocné číslo. Značí člověka, pro kterého duchovní život je velmi důležitý. Je to poněkud extrémní, idealistická a náročná povaha. Nědky má potíže s rozlišením skutečnosti a fantazie.
22. Číslo 22 je nejmocnější ze vše čísel a proto je také nejtěžší vyplnit tuto životní dráhu. Je to člověk, který má dalekosáhlé schopnosti a nadání. I když nedosáhne slávy a úspěchu, jeho průchod životem je obvykle snadný.

B {2} Den narození: (náznaky povahy)
Den narození tvoří spolu s životní dráhou součást naší charakteristiky a pouti životem. Podporuje a rozvíjí životní dráhu.
1. Energie č. 1 značí zvýšené vůdcovské kvality. Dodává sílu vůle a sebedůvěru.
2. Přináší emoce, citlivost a intuici do naší povahy. Je to společenský člověk, ale můze být nesmělý.
3. Číslo 3 dodává životnost a energii. Je to nepokojná a někdy lehkomyslná povaha.
4. Značí dobré organizačnú schopnosti. Dodává zodpovědnost a sebedisciplínu. Je to pracovitý, vážný a upřimný člověk.
5. Toto je člověk, který má rád lidi a dobře spolupracuje. Je všestranný a nadaný a někdy může být nepokojný.
6. Číslo 6 přináší zodpovědnost, ochotu a účast. Vytváří úpřimnou a pečující povahu.
7. Značí osobitého člověka, který se snaží o dokonalost. Má výborné duševní schopnosti a intuici.
8. Toto číslo značí mimořádné nadání pro obchodní podnikání a přináší materiální úspěch.
9. Dodává idealizmus a soucitnost do naší povahy. Je to snášenlivý a štědrý člověk.
10. Číslo 10 přináší nezávislost a energii do životní dráhy. Značí lepší schopnost zastávat vedoucí roli, nežli je naznačené číslem živtoní dráhy.
11. Jedenáctý den vytváří zasněnou a idealistickou povahu. Má schopnost vycházet s ostatními a je velmi intuitivní.
12. Dodává energii a životnost. Toto je výmluvný, neklidný člověk, který může být poněkud náladový.
13. Tento člověk má dobré organizační schopnosti a sklon k panovačnosti. Číslo 13 přináší zodpovědnost a disciplínu.
14. Značí všestranného a nadaného člověka, který má rád styk s lidmi. Je poněkud neklidný a snadno se nudí.
15. Číslo 15 vytváří domácky založenou povahu. Je to velmi schopný a zodpovědný člověk.
16. Značí samotářskou, nepružnou a nezávislou povahu. Číslo 16 vytváří potíže v osobních vztazích, ale obvykle nejsou nepřekonatelné.
17. Toto číslo přináší úspěch ve finančním a obchodním podnikání. Je to upřimná, ale v oblasti obchoniho podnikání mazaná povaha.
18. Značí člověka, který je schopný spolupráce, ale zachovává si svoji osobní identitu. Má humanistické sklony a neočekává odměnu za své snahy.
19. Devatenáctý den přináší nezávislost a energii, ale současně staví překážky, které je nutné překonat, před dosažením nezávislosti.
20. Značí citlivost a intuici. Je to společenský člověk, který však múže být nesmělý.
21. Číslo 3 dodává životnost a energii. Je to nepokojná a někdy lehkomyslná nebo naladová povaha.
22. Toto je schopný a pracovitý člověk, který rád dělá věci po svém. Má dobré organizační schopnosti a idealistické názory.
23. Tento člověk má rád lidi a dobře spolupracuje. Je všestranný a nadaný a někdy může být nepokojný.
24. Značí zodpovědnou a ochotnou povahu. Miluje soulad, domov a domácký život.
25. Přináší technické nebo vědecké zájmy. Vytváří poněkud puntičkářskou povahu, která je logická, intuitivní a novotářská.
26. Dodává organizacni schopnosti a nadání pro obchodní podnikání. Je to ctižádostivá a energetická povaha, která je současně taktní a společenská.
27. Číslo 27 dodává sebeobětavost a humanitarní postoj vůči ostatním. Je to štědrá a snášenlivá povaha, která neočekává žádnou odměnu.
28. Přináší sílu vůle, energii a sebedůvěru. Značí schopnost zastávat vůdcovskou roli a také vytrvalost.
29. Vytváří idealistickou povahu, která má představivist a tvořivost. Je to citlivý a intuitivní člověk. Dobře se uplatní v spolupráci s ostatními.
30. Tento člověk touží po sebevyjádření. Má představivost, tvořivost a nadání pro literaturu.
31. Číslo 31 značí energetického a spolehlivého člověka, který má dobré organizační schopnosti a nadání pro obchodní podnikání.

C {1} Osud: (životní cíl, směr, čím se budeme zabývat a jak se budeme jevit)
(součet písmen v jednotlivých jménech) Toto číslo značí čeho jsme schopni, jaké máme nadání, naše životní postoje. Je na nás, jestli se budeme snažit o rozvoj našeho potenciálu. Číslo osudu představuje životní cíl, duchovní poslání a oblast ve které se nachází příležitosti. Zatímco číslo životní dráhy symbolizuje kdo jsme, číslo osudu znamená jaké máme příležitosti.
Vezměte každé jméno zvlášť a použitím tabulky spočítejte hodnoty písmen.
Spočítejte jednotlivé číslice výsledku až dosáhnete výsledku od 1 do 9 nebo 11 nebo 22.
Marie Anna Nováková:
Marie = 4 + 1 + 9 + 9 + 5 = 28; 2 + 8 = 10; 1 + 0 = 1
Anna = 1 + 5 + 5 + 1 = 12; 1 + 2 = 3
Novákova = 5 + 6 + 4 + 1 + 2 + 6 + 4 + 1 = 29; 2 + 9 = 11

Potom spočítejte čísla jednotlivých jmen dohromady a znovu spočítejte jednotlivé číslice výsledku až dosáhnete výsledku od 1 do 9 nebo 11 nebo 22.
1 + 3 + 11 = 15; 1 + 5 = 6;
1. Číslo 1 značí vedoucího odborníka s výkonnou mocí a administrativními schopnostmi. Tento člověk se potřebuje snažit o rozvoj svého potenciálu, jako vedoucí, obchodní zástupce nebo propagátor. Má předpoklady k tomu, aby se stal originálním a tvořivým člověkem s nadáním pro řešení problémů a k zahajování akce. Pravděpodobně bude potřebovat podporu někoho v pozadí, kdo se bude starat o podrobnosti, ale tento člověk ví jak započít a zajistit uskutečnění akce. Má schopnou mysl a ví jak jí využít k svému prospěchu. Proto má předpoklady uskutečnit své ambice a dosáhnout finanční úspěch. Nachází sebevyjádření v obchodním podnikání, nebo v dosažení výkonnosti ve svém oboru. Nepotřebuje dohled a dává přednost samostatné práci, která mu umožní svobodu v jeho akcích. Je ctižádostivý a odhodlaný. Potřebuje se snažit o rozvoj sebedůvěry, síly vůle a přesvědčení. Dává přednost samotě, přestože ji nemá rád. Nenávidí jednotvárnou práci. Častokrát udělá unáhlená rozhodnutí, protože se bojí, aby nezůstal pozadu. Špatnou stránkou čísla 1 je sobectví a samolibost. Je to útočná povaha, s kterou je zatěžko spolužít, když je příliš zdůrazněná. Přílišná útočnost není zapotřebí, aby člověk splnil svůj osud. Číslo 1 má přirozený sklon ke snaze ovládnout ostatní. Není zapotřebí opanovat a zničit, jenom vést a usměrnit.
2. Číslo 2 dává předpokladky k spolupráci s ostatními. Osud tohoto člověka je v roli prostředníka a smírce. Je svým způsobem závislý na ostatních a nejlépe se uplatní v partnerství nebo společné činnosti. Je to skromný člověk, který nepotřebuje uznání. Když se stane, že někdo dostane uznání za jeho snažení, příliš mu to nevadí. Vyvine se v účastnou a taktní osobu, která zvládne náročné a komplikované okolnosti. Je to ochotný, zdvořilý a ohleduplný člověk, který má předpoklady, aby se uplatnil v roli zařizovatele. Je dobrý organizátor a umí jednat s lidmi. Je taktní a přátelský a každý ho má rád. Špatnou stránkou čísla 2 může být přecitlivělost a zranitelnost. Přebytek čísla 2 může způsobit nejistou nebo nesmělou povahu. Někdy také může způsobit apatii nebo neschopnost zvládnout podrobnosti.
3. Značí, že člověk bude vyhledávat svoji cestu životem rozmanitými způsoby. Například jako herec, spisovatel, mluvčí, komik, právník, cestovní zástupce, nebo skladatel. Bude muset prodávat jakékoliv produkty a také dojem, který sám dělá. Tento člověk má představivost a tvořivé nadání pro umění, přestože tyto pravděpdobně budou skryté. Je optimistický a nadšený. Má rád lidi a lidé mají rádi jeho, protože je přátelský, zdvořilý a dobrý společník. Má schopnost dorozumívat se a inspirovat ostatní. Jeho rolí v životě je pozvednout ducha a inspirovat jeho okolí. Špatná stránka čísla 3 je povrchnost. Tento člověk nemá zaměření a je roztržitý, nebo je příliš lehkovážný. Musí se snažit vyhýbat se triviálním záležitostem, zejména klepům.
4. Číslo 4 je charakterizované pořádkem, službou a vedením. Osud tohoto člověka je dát najevo své výborné organizačních schopností zdravým rozumem a praktickým přístupem k věci. Je to člověk, který má vždy ochotu pracovat přes čas a zabezpečit dokončení projektu. Jeho trpělivost mu umožňuje stát se odborníkem, jako například stavitelem, inženýrem nebo řemeslníkem. Má sklon k technické nebo podrobné práci. Pozitivní postoj čísla 4 mu přináší zodpovědnou pozici v zaměstnání. Je to systematický a uspořádaný člověk. Je vážný, upřímný a lojální. Jeho role je pomáhat ostatním a podávat spolehlivý výkon. Nadbytek čísla 4 v povaze může způsobit, že povinnosti vytváří pocit omezení nebo zklamání. Může vytvořit skrytý negativní postoj a špatnou náladu. Tento člověk se musí snažit, aby se vyhnul ztrnulým nebo nepružným názorům a tvrdohlavosti nebo zaujatosti. Jeho špatnou stránkou je obvykle přísnost nebo panovačnost, nebo sklon přílišně se zabývat podrobnostmi.
5. Číslo 5 nás obdařuje všestranností. Tento člověk má nadání pro velké množství věcí. Pětka přináší konstruktivní svobodu a touhu člověka po této svobodě, která přináší přizpůsobivost a schopnost vyspořádat se změnami. Je to člověk, který se účinně vyjadřuje a ví jak dostat od ostatních přesně to, co si přeje. Takže má schopnost zvládnout více méně jakékoliv zaměstnání, které vyžaduje styk s veřejností nebo spolupráci s ostatními. Je to oblíbená povaha, která má nadání pobavit a rozveselit. Ať dělá cokoliv, je to chytrý a bystrý člověk. Nadbytek energie čísla 5 v povaze může mít za následek nestálost, netrpělivost nebo nedostatek vytrvalosti. Může vytvářet přemrštěné reakce, když sboboda nebo sebevyjádření jsou jakkoliv omezené. Jindy může způsobit povrchnost a nedostatek soustředění.
6. Šestka poskytuje mimořádný smysl pro zodpovědnost, lásku a rovnováhu. Je to ochotný a svědomitý člověk, který má schopnost napravit a vyvážit nejrůznější nesouladné okolnosti. Rád pomáhá všem, kdo to potřebují. Má přirozené nadání pro práci se starými lidmi, invalidy, dětmi nebo s jinými lidmi, kteří žíjí za nerovnoprávných podmínek. Přestože tento člověk obvykle má umělceké nadání, je pravděpodobné, že si vybere povolání, které mu umožní pracovat pro všeobecné dobro společnosti. Je to přátelský člověk, který oceňuje ostatní. Má hloubku porozumění a je účastný, laskavý a štědrý. Je to ideální rodič, který je se vážně zabývá domácími záležitostmi. Jeho přístup k osobním vztahům je upřimný a otevřený. Nadbytek energie čísla 6 v povaze může vytvořit člověka, který je příliš přísný a náročný vůči sobě samému. Je příliš sebeobětavý. Někdy se může stát, že se pokouší přílišně zasahovat do žáležitostí ostatních. Jindy tento člověk ztratí pojem své identity a osobitosti, protože se ustavičně zabývá ostatními. Obvykle má sklon dělat si zbytečné starosti.
7. Sedmička znamená přemýšlivost a samotářské sklony. Tento člověk má pronikavou, schopnou mysl a vyhledává pravdu. Moc mu toho neujde. Je to zkoumavý a zvídavý člověk, který najde uplatnění v technickém nebo vědeckém oboru, v náboženství nebo okultu. Má nadání pro povolání také jako učitel. Může dělat vzdálený dojem, protože má sklon být zaujatý náboženským nebo i psychickým zkoumáním. Je to velmi logická a racionální povaha, která se snaží o dokonalost. Tato snaha o logiku může způsobit dojem, že má nedostatek emocí a tak může způsobit potíže v emocionálních okolnostech. Má výborné schopnosti pro studium těžkých a komplikovaných předmětů a pro vyhledávání skrytých principů. V dospělosti je to mírumilový a vyvážený člověk. Nadbytek energie čísla 7 v povaze může způsobit nedostatek důvěry v schopnosti ostatních, sobeckost nebo osamělost. Může takto vytvořit nepřizpůsobivost, náročnost nebo nesnášenlivost. Tento člověk nejraději pracuje o samotě a svým způsobem. Má potíže s pochopením a projevováním citů.
8. Číslo 8 přináší organizační a administrativní schopnosti. Je to člověk, který má schopnost zastávat vedoucí roli. Má předpoklady dosáhnout úspěchu v obchodním podnikání nebo jiného mocného postavení. Pravděpodobně dosáhne finančního a materiálního úspěchu, protože rozumí komerčním a finančním záležitostem a ví jak nashromáždit majetek a budovat materiální zabezpečení. Jeho úspěch pochází do značné míry z jeho schopnosti posuzovat charakter ostatních a jeho úsudky jsou stejně dobré i ve většině jiných záležitostí. Má realistický a praktický přístup k věci. Je to velmi ctižádostivý a cílevědomý člověk, který má přebytek energie a sebedůvěry. Má iniciatívu a je vytrvalý a spolehlivý. Nadbytek energie čísla 8 v povaze může znamenat nepružnou a trvrdohlavou povahu. Přílišné ambice vytváří netrpělivost, náročnost nebo nesnášenlivost. Číslo 8 touží po moci a postavení. Toto je v pořádku jako takové, ale člověk nasmí zanedbávat jiné důležité stránky života.
9. Devítka značí humanitární zájmy a přístup k věci. Tento člověk rád pomáhá ostatním a častokrát zastává roli staršího bratra nebo sestry. Uplatní se nejlépe, když naslouchá svému soucitnému a účastnému nutkání a dává najevo svoji citlivost vůči ostatním. Uplatňuje se dobře v spolupráci a má předpoklady inspirovat ostatní. Má představivost a mimořádné množství tvořivého nadání, které můžou být skryté. Je důležité, aby si uvědomil rozsah svých schopností a nadání, protože mu budou užitečné. Jestli tento člověk dosáhne potenciál svého přirozeného sebevyjádření, bude mít značné množství pochopení a porozumění ostatních a bude mít schopnost vydávat ze sebe. Bude udržovat své osobní ambice ve velmi kladné perspektívě a nikdy neztratí zájem o ostatní nebo svůj snášenlivý a účastný postoj a názory. Bude to idealistický člověk, který bude zklamán nedokonalostí okolního světa. Láska a přátelství budou pro něho velmi důležité a bude si uvědomovat své vlastní pocity a pocity ostaních. Nedostatečný vývin čísla 9 vytváří povahu, která je pravý opak. Je to sobecký člověk, který nemá zájem o ostatní. Nebude mít schopnost splnit svoji roli naznačenou tímto číslem.
11. Číslo 11 ma spojení s idelaistickými názory a pojmy a poněkud duchovními záležitostmi. Proto není snadné splnit potenciál naznačený tímto číslem. Tento člověk musí mít schopnost inspirovat ostatní a vést svým vlastním příkladem. Má vrozenou vnitřní sílu a uvědomění, které mu dávají nadání pro filozifické myšlení nebo roli jako učitel, nebo poradce. Jeho intuice je velmi silně vyvinutá - mnoho psychicky nadaných lidí a těch, kteří se zabývají studiem okultu mají sebevyjádření jedenáctky. Je to člověk, který má schopnou a analytickou mysl. Proto má předpoklady k dosažení úspěchu ve většině povolání, ale pravděpodobně bude šťastnější, když se nebude zabývat komerčními záležitostmi. Kladnou stránkou jedenáctky je idealizmus. Tento člověk si uvědomuje dlouhodobé následky akcí a plánů. Krátkozraké postoje ostatních mu přináší pocit zklamání. Má hluboký zájem a účast o umění a krásu jakéhokoliv druhu. Zápornou stránkou čísla 11 je vnitřní napětí, přecitlivělost nebo náladovost. Někdy má sklon snít a fantazírovat a zapomínat na praktické záležitosti, nebo nerozeznávat skutečnost od fantazie. Častokrát se snaží vnucovat své názory ostatním, bez ohledu na to, jestli si to přejí nebo to potřebují.
22. Číslo 22 je budovatel. Je velmi těžké splnit potenciál naznačený tímto číslem, protože má tak dalekosáhlé možnosti. Tento člověk má předpoklady k dosažení úspěchu v jakémkoliv povolání, které si vybere, ale má obzvláštní nadání pro podnikání za materiálními cíli. Má jedinečné schopnosti a originální přístup k řešení problémů. Je mimořádně chápavý a vnímavý. Je to člověk s vynikajícím vůdcovským nadáním, který má odvahu vést novým směrem. Jeho přístup k věci je praktický, uvědomuje si, že život nemá jenom materiální stránku. Je to idealista, který má praktické schopnosti budování a rozvoje k prospěchu lidstva. Má vnitřní sílu, která je viditelná a přitahuje ostatní. Negativní sebevyjádření čísla 22 obvykle znamená podivínství, nebo panovačnost.

D {2} Stastne cislo:
zivotni draha= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 22
	cislo= 3 4 5 6 7 8 9 1 2  4  8

E {2,3} Osobni vibrace pro rok ...: (minulost/budoucnost)
Osobní rok je číslo, které nám dává příznaky, co nás očekává v budoucím roce.

Výpočet čísla:

Například:
Datum narození: 28.12.1968.
Předpověď na rok 2005.

* Spočítejte jednotlivé číslice roku, který Vás zajímá: 2 + 0 + 0 + 5 = 7. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9.
* Spočítejte jednotlivé číslice dne narození: 2 + 8 = 10; 1 + 0 = 1. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9.
* Spočítejte jednotlivé číslice měsíce narození: 1 + 2 = 12; 1 + 2 = 3. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9.
* Spočítejte den a měsíce narození: 1 + 3 = 4. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9.
* Spočítejte rok a součet dne a měsíce narození. 7 + 4 = 11; 1 + 1 = 2. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9. Toto číslo symbolizuje Váš osobní rok.
1. Nové začátky...začíná nový devítiletý cyklus, který přinese vzrušení a položí základy dalšího devítiletého cyklu. Teď bude na čase objasnit si své úmysly a pro cílevědomou činnost.
2. Vývoj, spolupráce a čekání...toto je rok očekávání v pozadí událostí. Není to příhodný čas k násilnému postupu, spíše čas k spolupráci a budování vztahů, které budou v budoucnosti užitečné.
3. Společenský postup a tvořivý ýspěch...šťastný rok, který přinese vzkvět nových i starých přátelství a pravděpodobně i lásku.
4. Namáhavy, pomalý ale jistý postup...je na čase dát se do práce a pěstovat sebedisciplínu. Úspěch se dostaví jenom pomalu.
5. Svoboda...nastanou velké změny. Rozšíří se Vám obzor a dosáhnete vzrůstu. Bude to rok plný dobrodružství - možná že se přestěhujete, nebo najdete nové zaměstnání.
6. Láska, rodina, domov a zodpovědnost...rok 6 přináší pocit zodpovědnosti za bližní. Bude vyžadovat sebeobětavost, ale přinese lásku a soulad do Vašeho domova.
7. Čas pro přemýšlení a porozumění...teď bude zapotřebí zajledět se do svého nitra a ztrávit čas o samotě. Není to příhodný rok pročinnost, spíše pro vyčkávání příležitostí.
8. Dosažení materiálního zisku...tento mocný rok Vám přinese ambice a umožní důležité kroky vpřed. Je to rok rozhodnutí, příležitostí a činnosti.
9. Čas přemýšlení a vzájemné pomoci...rok ukončení projektů a ohodnocení předešlých roků. Tento rok připraví cestu pro nový devítiletý cyklus.

F {1} Výzva - návyky: (vlastnosti, ktere si prejeme zlepsit)
Tato výzva symbolizuje část naší osobnosti, kterou si přejeme zlepšit nebo posílit. Náš úkol je najít správnou rovnováhu mezi extrémy chování. Například člověk číslo 2 může být přecitlivělý a bojácný (spoléhá se na ostatní, aby za něho udělali jeho rozhodnutí) nebo naopak potřebuje se stát více účastným a ochotným. Většina lidí má sklon projevovat obě polarity povahy, podle okolností ve kterých se nachází.

Výpočet:

Spočítejte kolik písmen se nachází ve všech Vašich jménech. Jednotlivé číslice výsledku se opakovaně spočítají, až se dosáhne výsledku od 1 do 9 nebo 11 nebo 22.
Například: Marie Anna Nováková = 17; 1 + 7 = 8

Výklad:

Teď se podívejte na význam Vašeho čísla a zamyslete se nad tím, jak by se projevovalo extrémní chování takového člověka, a jak by jste mohli vylepšit tuto část Vaší povahy. Zde jsou příklady oblastí, které stojí za pozornost:
1. tvrdohlavost, sobectví, přílišná přímost, přílišná ctižádostovost, panovačnost, svéhlavost, vznětlivost
2. nesmělost, strach, váhání, přílišná svědomitost, puntičkářství
3. přehánění, nedostatek usměrnění, nedokončené projekty, přecitlivělost na kritiku, lenost
4. ztrnulost, přílišná opatrnost, nedostatek rozhledu
5. neklid, nečinnost, nebo bezúčelná činnost, nedostatek zájmu o výsledky
6. úzkost nebo napětí, opanování jiným, spoluzávislost, špatné svědomí
7. pýcha, úzkoprsost, oddálení, nepružnost, zaměření do minulosti, náladovost, trucovitost, uhádanost
8. válečný postoj, falešnost, hněv, posuzování ostatních
9. nedostatek usměrnění, nevhodná shovívavost, ztráta zaměření, zlozvyky
11. iluze, osamělost, přecitlivělost, podráždění
22. přepracování, přílišné závazky, přehlížení podrobností, přílišné novotářství

G {2} 1. vrchol 0 - .. let
Život se dělí na 4 období, tak jako rok se dělí na roční období, jaro, léto, podzim a zimu. Během každého z těchto období dojde k důležitým životním změnám.
Každé z 4 období je symbolizované číslem , které nás ovlivňuje během této doby. Energie tohoto čísla v nás rezonuje a usměrňuje nás - pomáhá nám vyspívat do povahy čísla. Na konci (tedy vyvrcholení) období naše povaha splní svůj potenciál v tomto směru, takže dosahneme dospělosti (vrcholu) symbolizované tímto číslem. Během příštího období, naše povaha bude zodpovídat vrcholu, kterého jsme právě dosáhli a bude pod tvárnivým vlivem čísla příštího vrcholu.

Čísla se vypočítají z data narození takto:

* Spočítejte jednotlivé číslice dne. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9.
* Spočítejte jednotlivé číslice měsíce.
* Spočítejte jednotlivé číslice roku. Potom spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9.

Například datum narození 29.12.1968:
2 + 9 = 11; 1 + 1 = 2;
1 + 2 = 3;
1 + 9 + 6 + 8 = 24; 2 + 4 = 6;
Takže den = 2, měsíc = 3, rok = 6.

* První období se vypočítá sečtením dne a měsíce: 2 + 3 = 5. Spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9 nebo čísla 11 nebo 22. Toto je první vrchol.
* Druhé období se vypočítá sečtením dne a roku: 2 + 6 = 8. Spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9 nebo čísla 11 nebo 22. Toto je druhý vrchol.
* Třetí období se vypočítá sečtením prvního a druhého vrcholu: 5 + 8 = 13; 1 + 3 = 4. Spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9 nebo čísla 11 nebo 22. Toto je třetí vrchol.
* Čtvrté období se vypočítá sečtením měsíce a roku: 3 + 6 = 9. Spočítejte jednotlivé číslice výsledků až dosáhnete čísla od 1 do 9 nebo čísla 11 nebo 22. Toto je čtvrtý vrchol.

Čtyři období se vztahují na roky v našem životě, které vypočítáme použitím čísla životní dráhy. Jestli životní dráha má číslo 11 nebo 22, nejprve spočítáme jednotlivé číslice tohoto čísla a tak z 11 se stane 2 nebo z 22 se stane 4.

* První období začíná narozením. Jeho konec se zjistí tím, že životní dráha se odpočítá od 36. Tedy například životní dráha 2 se vypočítá takto: 36 - 2 = 34. Takže první období začíná narozením a končí ve věku 34 let.
* Druhé období bude trvat 9 let: 34 + 9 = 43 .
* Třetí období bude trvat dalších 9 let: 43 + 9 = 52. 

(Výklad pro třetí období je stejný jako v druhém období.)
1. Pro tohoto člověka, první období je čas naučit se uplatnit své originální myšlení a jak zastávat vedoucí roli bez toho aby byl sobecký, tvrdohlavý nebo panovačný. První období je správná doba tohle se naučit a není to čas který přinese příležitosti po kterých člověk obvykle touží.
2. V prvním období obvykle značí citlivého člověka, který je snadno zranitený nebo urážlivý. Častokrát má potíže s vyjadřováním, slovním nebo citovým. Je pod vlivem jeho matky po celé období.
3. Značí příležitosti k rozvoji uměleckého nebo tvořivého nadání, ale častokrát člověk si to neuvědomuje, nebo není schopen nebo ochoten je využít. Energie obvykle není správně zaměřená, nebo mladý člověk nemá zájem o budoucnost.
4. Toto je náročné období buďto proto, že člověk musí pracovat, nebo proto, že musí pilně studovat. V každém případě nebude mít přebytek času na jinou činnost.
5. Tento vrchol je namáhavý, protože je zapotřebí najít stabilitu, ze které je možné budovat základnu pro pozdější život. Číslo 5, tak jako číslo 1, je nezávislá a impulsivní povaha i když má tradiční výchovu. Je to schopný člověk, ale jeho impulsivnost a touha po nezavislosti ho častkrát dostane do potíží.
6. Povinnosti a zodpovědnost v domově a rodině budou poznačovat život tohoto člověka a vytvářet pocit omezení. V některých případech dojde ke sňatku v příliš mladém věku, nebo člověk je pod jhem (klada pro orani, zde vyznam "pod silnou vuli") rodičovské nebo nějaké jiné autority.
7. Číslo 7 je člověk, který je pilný student, popuzovaný k učení vnitřní touhou po vzdělání. Nebude mít široký okruh přátel a bude to pro něho namáhavé a matoucí období.
8. Tento člověk bude v ranném věku zapřažený do obchodní nebo komerční činnosti, která ho bude omezovat.
9. Mladým lidem je zatěžko nebýt sobeckými a proto vliv čísla 9 není snadno pozorovatelný. Tento člověk je přítelem těch, kteří nemají mnoho přátel a ochránce těch, kteří jsou obětí tyranie. Je to člověk, který pomáhá slabším jak může. V dospělosti pravděpodobně bude mít humanistické a idealistické názory.
11. Číslo 11 má podobný vliv jako číslo 9, ale pro mladého člověka není snadné využít tento vliv konstruktivním způsobem. Proto je snadnější komunikovat povahu tohoto období využitím energie čísla 2. Číslo 2 přináší přátelství, společenství a soulad. Tento člověk je obvykle citlivý i když citlivost není jinak naznačená v jeho povaze.
22. Ve většině případů, mladí lidé nemají schopnost využít vliv čísla 22 vliv konstruktivním způsobem. Proto je snadnější komunikovat povahu tohoto období využitím energie čísla 4.

H {2} 2. vrchol .. - .. (9 let):
1. V druhém a třetím období, energie čísla 1 způsobuje poněkud agresivní chování. Postup a rozvoj tohoto člověka je omezený jenom jeho vlastní iniciatívou. Výsledky jeho snažení budou snadno pozorovatelné na veřejnosti a jeho pocit nezávislosti mu umožní zastávat vedoucí roli.
2. Výsledky tohoto období budou závislé na schopnosti člověka spolupracovat, vytvářet souladné podmínky a trpělivě očekávat uznání jeho snahy. Práce v tomto období pravděpodobně bude podrobná a náročná.
3. S číslem 3 usměrňujícím vliv druhého nebo třetího vrcholu, zodpovědnost a výsledky snažení budou do značné míry závislé na společenském postavení a na povšechné vlivnosti. Tento vrchol pomáhá rozvoji představivosti a emocí. Může přinést příležitosti v oblasti literatury, přednášení, umělecko-průmyslových návrhů, zábavě, umění a pod.
4. Číslo 4 v druhém nebo třetím vrcholu znamená, že schopnost postupu a dosažení cílů bude v přímé závislosti na schopnosti zvítězit nad soupeři. Tento vrchol někdy přináší pocit finančního omezení. Je to období budování a pomalého postupu.
5. Číslo 5 značí, že postup a dosažení cílů budou mít spojení se schopností snadno zastávat své povinnosti v proměňlivém prostředí. Přizpůsobivost je rozhodující. Svoboda tohoto období je velmi významná. Bude důležité neztratit staré kontakty v touze po cestování, svobodě a dobrodružství. Možná, že je později budete potřebovat.
6. V tomto životním období postup je možný, když se člověk smíří se zvýženou zodpovědností a s použitím taktních činů. Rodinný život a domov budou více důležité nežli zaměstnání. Je to čas starat se sebeobětavě o rodinu a přátele. Častokrát, čílso 6 znamená člověka, který je pod jhem rodičovské nebo nějaké jiné autority.
7. Význam čísla 7 je hlubší a více vnitřní. Značí činnost, která nepřináší významné finanční výsledky. Může znamenat znamená nějaké náboženske, filozofické nebo výzkumné snažení. Postup bude velmi pomalý.
8. V tomto životním období, číslo 8 znamená soustředění na komerční činnost - buďto svoji vlastní nebo partnera. Myšlení člověka bude více logické a méně impulsivní a bude zaměřené na dosažení ambicí a úspěchu.
9. Vliv energie čísla 9 v druhém nebo třetím období může způsobit vyjádření dramatických a hluboce emocionálních a humanitarních názorů a ideálů. Tento člověk se bude pravděpodobně snažit přinést více dobročinnosti a snášenlivosti do světa. Bude mít celosvětový výhled a bude pracovat způsobem, který přispěje k užitku lidstva.
11. Číslo 11 má podobný vliv jako číslo 2, ale důležité výsledky, kterých člověk dosáhne a zodpovědnost, kterou na sebe vezme, budou zodpovídat povahovému vnuknutí čísla 11.
22. V druhé a třetím období je možne s tímto číslem dosáhnout dalekosáhlých výsledků. Hodně záleží na předešlém vývoji a přípravě a na kapacitě člověka vyplnit své poslání. Bez příležitosti k dobrému vzdělání a bez dostatečného rozvoje, číslo 4 bude zodpovídat tomuto období.

I {2} 3. vrchol .. - .. (9 let):
J {2} 4. vrchol .. - ?:
1. Vliv čísla 1 v pozdějším životě způsobí, že touha po odpočinku nebo zpomalení se nevyplní. Potíže a změny budou charakterizovat toto období. Zodpovědnost a výsledky budou závislé na schopnosti zastávat vedoucí roli a na schopnosti projevení své individuální osobitosti a uskutečnění originálních myšlenek a nápadů.
2. Čtvrté období by mělo přinést soulad, bez ohledu na to jestli tento člověk bude pokračovat v zaměstnání. Klíčem k spokojenosti bude trpělivost, takt a spolupráce. Bude také zapotřebí překonat sklon k přecitlivělosti.
3. Zde je dobrá možnost cestování, společenského vyžití a zábavy. Číslo 3 v tomto období obvykle znamená osvobození od finančních starostí. Je to čas k tvořivosti, nebo jenom pohodlnému odpočinku.
4. Číslo 4 ve čtvrtém období obvykle znamená, že touha po odpočinku nebo zpomalení se nevyplní. Tato povaha potřebuje užitečnou práci a pocit dosažení výsledků. V některých případech, číslo 4 znamená, že člověk bude nucen pracovat z finančních důvodů.
5. Toto číslo obvykle znamená, že touha po odchodu do penze nebo zpomalení se nevyplní. Změny budou přinášet činnost. Toto může být zajímavé období, za předpokladu, že člověk je přizpůsobivý. Ve většině případů, číslo 5 znamená osvobození od finančních a domacích starostí.
6. Číslo 6 přináší odměnu v podobě radosti z rodiny, zabezpečení a blízkého okruhu přátel. Je to čas oplatit péči a pozornost, které se člověku dostalo v mládí.
7. Čtvrté období v čísle 7 značí klid a pokoj. Je to čas pro rozvoj a vytříbení vnitřního bytí. Je to čas pro studium a filozofické zamyšlení o životních otázkách. Bude to poněkud osamělé období, protože nebude snadné najít společníky s podobnými názory, ale tito lidé Vás sami vyhledají.
8. Číslo 8 v tomto období znamená, že odchod do penze nebude pravděpodobný, protože touha po zachování společenského postavení a moci tomu budou překážkou.
9. Toto číslo značí lidumilný postoj a schopnost pomáhat ostatním, buďto nějakou činností, nebo finančním způsobem. Čtvrté období přinese k povrchu více pečovitou stránku povahy.
11. Jedenáctka ve čtvrtém období znamená, že výsledky, kterých člověk dosáhne a zodpovědnost, kterou na sebe vezme, budou zodpovídat povahovému vnuknutí čísla 11. Je pravděpodobné, že zaměstnání nebo jiná činnost ve čtvrtém období budou pod tímto vlivem.
22. Člověk, který dosáhne status, který odpovídá předpovědi čísla 22, nebude mít čas nebo náladu jít do penze. Velmi pravděpodobně se bude zabývat obchodním podnikáním s idealistickými cíli.

K {2} 1. překonání potíží ve vrcholu 1. : překonání potíží od narození do věku 31
# První období je rozdíl mezi dnem a měsícem: 3 - 2 = 1.
# Druhé období mezi rokem a dnem: 6 - 2 = 4.
# Třetí obdobíje rozdíl mezi prvním a druhým obdobím: 4 - 1 = 3.
# Čtvrté období je rozdíl mezi měsícem a roke: 6 - 3 = 3. 
0. V tomto období se buďto bude vyskytovat mnoho překážek, nebo nebudou skoro žádné. Nula přináší výběr - překážky budou následkem výběru, který uděláme. Tento člověk bude mít dokonalou schopnost udělat rozbor všech okolností a porovnat všechna řešení, ale bude to těžké rozhodnutí. Klíč k úspěchu leží v pochopení, že člověk musí mít sebedůvěru - toto umožní snadné rozhodnutí a akci. Výzva číslo 0 se obvykle vyskytuje u jedinců, kteří mají schopnost rozhodovat o svém životě a kteří si uvědomují, kde se skrývají nástrahy. K překonání potíží nuly je zapotřebí ovládat všechna ostatní čísla: 1 nezávislost, 2 takt, 3 píle, 4 porozumění, 6 přizpůsobivost, 7 moudrost, 8 konstruktivní síla, 9 služby ostatním. Jinak řečeno, překonání potíží čísla 0 vyžaduje velmi nadaného člověka.
1. Toto číslo značí, že člověk bude pod jhem vlivných lidí, pravděpodobně rodičů, nebo soupeřů. Výzva čísla 1 je nenechat se opanovat ostatními a současně se vyhnout panovačnsti vůči ostatním a negativním stránkám osobitosti a svéráznosti. Je zapotřebí dávat si pozor na pýchu, okázalost a sobectví. V tomto bodobí se člověk učí soběstačnosti a nezávislému řešení problémů. Musí se spoléhat na své vlastní úsudky a současně se vyhýbat hádkám a nenávisti.
2. Dvojka znamená, člověka, který je velmi citlivý a plný emocí. Práci s ostatními mu dělá potíže, protože se bojí, že ho budou kritizovat, nebo ignorovat. Má sklon k nedostatku sebedůvěry a dělá si starosti, co si o něm myslí ostatní. Avšak nemá schopnost využít svoji citlivost pozitivním způsobem, který by mu dovolil vnímat věci, které unikají ostatním. Tento člověk trpí na nerozhodnost a nedosted důraznosti. Vyhýbá se pozicím zodpovědnosti a autority. Toto období může být čas získat zkušeností a všímat si na podrobností. Je důležité nebrat všechno příliš osobně. Přátelství budou zdrojem hlubokého uspokojení v tomto období. Oceňujte Vaši schopnst dosáhnout dohody a uspokojte se s tichým vzrůstem. Udržujte si odstup a neztraťte se v podrobnostech.
3. Číslo 3 značí sklon začít příliš mnoho věcí najednou a neschopnost soustředění na jednu věc. Tento člověk je výmluvný a má dobrou představivost, ale i tak není schopen se účinně vyjadřovat. Ví, že by si měl pěstovat přátele a být společenský, ale staví se do obranného a samotářského postoje. Pravděpodobně má nadání pro literaturu nebo řečnění, ale vyhýbá se tomu, protože se bojí možnosti kritiky. Vyjadřuje se s negativním zdůrazněním a skrývá své nadání pod stydlivostí. Má zapotřebí snažit se o rozvoj společenské a tvořivé stránky povahy.
4. Výzva číslo 4 naznačuje potíže s prácí. Tento člověk buďto zkrátka nemá rád práci, nebo se mu nelíbí práce, kterou je nucen dělat, nebo má potíže s dokončováním započatých úkolů, nebo není příš zdatný nebo výkonný. Někdy může být neopatrný nebo nepraktický. Častokrát číso 4 znamená, že člověk se při své práci a povinnostech ztrácí v podrobnostech. Zde je zapotřebí učit se trpělivosti a najít praktický způsob jak se vyspořádat s každodenními povinnostmi. Někdy je také zapotřebí naučit se pracovat v rámci časového omezení.
5. Toto číslo znamená, že je zapotřebí překonat touhu osvobodit se za každou cenu. Je to velmi těžký úkol, protože tento člověk je velmi impulzivní, rád zkusí všecno aspoň jednou a obvykle mu schází stabilita. Zde je zapotřebí udělat změny, ale inteligentním způsobem a se sebeovládáním. Nesmí dojít k změnám z touhy po úniku ze zodpovědnosti. V každém případě tato výzva vyžaduje, aby se člověk co nejdříve naučil sebeovládání.
6. Šestka značí, že potíže budou plynout z přespříliš náročných požadavků, které člověk bude klást. Tento člověk dělá přísný a nesnášenlivý dojem. Není snadné splnit jeho očekávání. Jeho postoj má negativní zdůraznění, které je překážkou k využití jeho nemalých schopností. Má zapotřebí výbat se rozporům v osobních vztazích a snažit se vytvářet soulad. Musí pochopit, že nemá význam pokoušet se o taktní chování, pokud ostatní mají pocit, že člověk nebere v úvahu jejich potřeby nebo nemá respekt pro jejich názory. Zde je zapotřebí umožnit ostatním, aby postupovali podle svých potřeb a schopností. Tato výzva vyžaduje bezpodmínečnou lásku.
7. Číslo 7 značí potíže, které pramení z nesouladu v emocionální stránce povahy - zatajených pocitů nebo ostýchavosti. Tento člověk cítí, že nemá schopnost změnit nebo zlepšit své okolnosti. Má sklon k ustavičnému stěžování a naříkání, ale nemá schopnost nebo ochotu navrhnout pozitivní změny. Trpí pocitem ukřivdění, ale jeho falešná pýcha ho nutí skrývat své pravé pocity. Zde je zapotřebí, aby se člověk snažil nebýt tolik zdrženlivý a rezervovaný a aby měl více sebedůvěry. Je důležité překonat potíže výzvy čísla 7, nežli člověk vstoupí do dlouhodobého vztahu nebo manželství, jinak budou následovat těžkosti.
8. Výzva osmičky značí člověka, který v mládí dospěl k názoru, že štěstí spočívá v materiálním zabezpečení. Život tohoto člověka se otáčí kolem peněz, moci a společenského postavení. Poučení čísla 8 je hledět na materiální záležitosti ze správné perspektivy a uvědomit, že ostatní částí života jsou také důležité.

L {2} 2. překonání potíží ve vrcholu 2. :
M {2} 3. překonání potíží ve vrcholu 3. :
N {2} 4. překonání potíží ve vrcholu 4. :


Test je ze stranky: http://www.horoskop.cz/numerologie.php , kde je i podrobny vyklad.
... bych tomu moc neveril, jmeno mi volili rodice, takze osud take? :) Trochu mi to pripomina MD5 (algoritmus kontrolniho souctu) s tim, ze kazde cislo z 13 v md5 mi urcuje osud :)))